pipeta z olejkiem cbd

Badanie wykazało, że 17% pacjentów z chorobami reumatologicznymi jest konsumentami konopi

Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Francji wykazało, że 17% pacjentów z chorobami reumatologicznymi spożywa marihuanę. Raport z badania, „Ocena używania marihuany i jej wpływ na ból w chorobach reumatologicznych: systematyczny przegląd i meta-analiza„, został opublikowany online.

Aby przeprowadzić badanie, naukowcy z Clermont-Ferrand we Francji dokonali systematycznego przeglądu literatury naukowej opublikowanej przez czerwiec 2020 r. na temat stosowania konopi indyjskich w leczeniu chorób reumatologicznych. Choroby reumatologiczne obejmują takie schorzenia jak fibromialgia, toczeń i reumatoidalne zapalenie stawów.

Badaniami objęto łącznie 10 873 pacjentów, w tym 2900 przyznało się do konsumpcji marihuany. Częstość używania marihuany została następnie obliczona na podstawie meta-proporcji.

Prawie 20% pacjentów cierpiących na choroby reumatologiczne aktywnie spożywa marihuanę, co wiąże się z poprawą w zakresie bólu” – podsumowali autorzy badania.

Pacjenci często sami leczą się marihuaną

Źródło Zdjęcia: unsplash

Naukowcy zauważyli w uzasadnieniu badania, że pomimo stosowania klasycznych leków przeciwbólowych i innych leków, w tym leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby, w leczeniu schorzeń reumatologicznych, wielu pacjentów nadal odczuwa ból i często zwraca się ku alternatywnym środkom farmakologicznym bez recepty, takim jak konopie indyjskie do użytku własnego. Jednakże, medyczne zastosowanie konopi nie zostało jeszcze dokładnie zbadane.

Kwestia stosowania konopi w leczeniu tych pacjentów powinna być poruszana podczas konsultacji lekarskich, przede wszystkim przy użyciu standaryzowanych produktów farmaceutycznych na bazie konopi” – dodali badacze w podsumowaniu.

Zespół badaczy poinformował, że znaczna część pacjentów w recenzowanych badaniach używała konopi indyjskich i że ich stosowanie pomogło im złagodzić ból. Zauważyli również, że dane sugerują, iż marihuana ma potencjał, aby być skuteczną terapią kliniczną.

W tej metaanalizie stwierdziliśmy, że jeden na sześciu pacjentów cierpiących na chorobę reumatologiczną aktywnie spożywa marihuanę, co skutkuje zmniejszeniem bólu” – napisali badacze.

Korzystny wpływ marihuany na ból w naszej metaanalizie wzmacnia ideę, że marihuana może być stosowana w celach przeciwbólowych” – dodali.


Powiązane: W jaki sposób marihuana jest stosowana w łagodzeniu nudności i wymiotów

Konopie skuteczne również w przypadku fibromialgii

Źródło Zdjęcia: unsplash

Metaanaliza obejmowała znaczące badania dotyczące stosowania marihuany w leczeniu fibromialgii. Jednocześnie uzyskano mniej danych na temat innych schorzeń reumatologicznych, takich jak toczeń, zapalenie stawów czy reumatoidalne zapalenie stawów. W oddzielnym badaniu naukowcy z Brazylii stwierdzili, że olej z konopi indyjskich był skutecznym lekiem dla grupy pacjentów z fibromialgią, przewlekłym zespołem bólowym charakteryzującym się rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym i zmęczeniem.

Chociaż wielkość próby w badaniu była niewielka, naukowcy byli podbudowani wynikami i zalecili dalsze próby w celu zbadania potencjału konopi w leczeniu tego schorzenia.

Biorąc pod uwagę daleko idące szkody spowodowane przez fibromialgię i wpływ, jaki może mieć na jednostki, ich rodziny, społeczności i publiczny system opieki zdrowotnej, konieczne wydaje się zbadanie alternatywnych, tanich i dobrze tolerowanych terapii, które pomogą pacjentom odzyskać dobre samopoczucie i jakość życia” – napisali autorzy badania. „Niniejsze badanie ma na celu ocenę wpływu, jaki olej z konopi – bogaty w THC ekstrakt z całej rośliny – może mieć na objawy i jakość życia osób dotkniętych fibromialgią.

___
Nasiona konopi znajdziesz na panpestka.pl
2021-02-24 16:20:00

Dodaj komentarz