CBD: Co robi i jak wpływa na mózg i ciało?

CBD: Co robi i jak wpływa na mózg i ciało?

Co to jest CBD i w jakich warunkach medycznych może pomóc?

Cannabidiol (CBD) jest jedną z wielu cząsteczek kannabinoidów produkowanych przez konopie indyjskie, drugą po THC w obfitości. Te roślinne kannabinoidy, czyli fitokannabinoidy, charakteryzują się zdolnością do działania na receptory kannabinoidalne, które są częścią naszego systemu endokannabinoidalnego. Podczas gdy THC jest głównym psychoaktywnym składnikiem konopi indyjskich i ma pewne zastosowania medyczne, CBD wyróżnia się tym, że jest zarówno nietoksyczny i wykazuje szeroki zakres potencjalnych zastosowań medycznych, w tym pomoc w stanach lękowych, zapalnych, bólowych i napadowych. To sprawia, że CBD jest atrakcyjnym związkiem leczniczym.

Dlaczego THC doprowadza cię do haju, a CBD nie?

Mimo że są kuzynami chemicznymi, THC i CBD mają bardzo różne efekty. Podstawowa różnica polega na tym, że THC daje ci haj, a CBD nie. Dzieje się tak, ponieważ THC i CBD w różny sposób wpływają na nasz system endokannabinoidalny (ECS). Główny receptor ECS w mózgu, CB1, jest aktywowany przez THC, ale nie CBD. W rzeczywistości, CBD może dostać się na drodze związków takich jak THC, uniemożliwiając im aktywację receptora CB1. To dlatego stosunek THC:CBD jest tak ważny dla wpływu na działanie produktów z konopi indyjskich.

Dowody naukowe dotyczące skutków zdrowotnych CBD

Być może najbardziej niezwykłą rzeczą w CBD jest sama liczba i różnorodność jej potencjalnych zastosowań terapeutycznych. Ważne jest, aby pamiętać, że każde zastosowanie może być poparte różnymi poziomami dowodów. Obejmują one zarówno bieżące badania kliniczne oceniające jej skuteczność w leczeniu zaburzeń u ludzi, jak i badania na zwierzętach badające jej działanie behawioralne i fizjologiczne, a także prace in vitro (eksperymenty z probówkami) mierzące jej farmakologiczne interakcje i mechanizmy działania. Każdy rodzaj badań ma swoje mocne i słabe strony.

Badania kliniczne pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat bezpieczeństwa i skuteczności potencjalnych czynników terapeutycznych u ludzi, natomiast badania na zwierzętach i doświadczenia in vitro pozwalają badaczom na bardziej szczegółowe zbadanie ich biologicznych działań. Ponieważ jednak ta ostatnia klasa badań nie jest prowadzona na ludziach, wyniki nie zawsze prowadzą do zastosowania klinicznego, na które mamy nadzieję – większość leków, które rozpoczynają się w badaniach klinicznych na ludziach, nigdy nie zostaje zatwierdzona. Niemniej jednak badania na zwierzętach dostarczają nam mocnych podstaw wiedzy biologicznej i to właśnie tam dokonuje się pierwszych przełomowych odkryć w badaniach.

Dlaczego CBD ma tak wiele potencjalnych korzyści terapeutycznych?

CBD słynie z obietnicy, jaką daje w leczeniu odpornych na leczenie form padaczki dziecięcej. Obecnie prowadzonych jest wiele badań klinicznych, testujących skuteczność CBD u pacjentów z padaczką. Ale istnieją również dowody, że CBD może mieć właściwości neuroprotekcyjne, przeciwzapalne i przeciwbólowe (łagodzące ból), a także potencjalną wartość terapeutyczną w leczeniu zaburzeń motywacyjnych, takich jak depresja, lęk i uzależnienie.

Jakie są biologiczne podstawy dla tak szerokiego zakresu potencjalnych zastosowań medycznych? Kluczową częścią odpowiedzi jest zdolność CBD do wpływania na szeroki zakres systemów receptorów w mózgu i organizmie, w tym nie tylko na receptory kannabinoidowe, ale również na wiele innych.

Systemy receptorowe w mózgu

Mózg zawiera dużą ilość wysoko wyspecjalizowanych komórek zwanych neuronami. Każdy neuron łączy się z wieloma innymi poprzez struktury zwane synapsami. Są to miejsca, w których jeden neuron komunikuje się z drugim, uwalniając chemiczne przekaźniki znane jako neurotransmitery.

Czułość neuronu na konkretny neuroprzekaźnik zależy od tego, czy zawiera on receptor, który „pasuje” do tego nadajnika, tak jak gniazdo elektryczne pasuje do wtyczki. Jeżeli neuron zawiera receptory, które pasują do danego neuroprzekaźnika, może reagować bezpośrednio na ten nadajnik. W przeciwnym razie, generalnie nie może. Wszystkie neurony zawierają wiele receptorów pasujących do danego neuroprzekaźnika, co pozwala im reagować na niektóre neuroprzekaźniki, ale nie na inne.

Receptory mózgowe są nie tylko wrażliwe na neuroprzekaźniki produkowane naturalnie w mózgu, jak dopamina lub serotonina, ale także chemiczne przekaźniki produkowane poza ciałem, takie jak kannabinoidy roślinne jak THC lub CBD. Więc kiedy spożywasz produkty jadalne, wapujesz lub wdychasz je, pozwalasz związkom pierwotnie wyprodukowanym przez roślinę przedostać się do twojego ciała, podróżować przez twój krwiobieg i dostać się do twojego mózgu. Po ich przybyciu, te związki pochodzenia roślinnego mogą wpływać na aktywność mózgu poprzez interakcję z receptorami na neurony. Ale nie oddziałują one ze wszystkimi neuronami, tylko z tymi, które mają odpowiednie receptory.

CBD ma wpływ na wiele różnych systemów receptorów

Chociaż jest to kannabinoid, CBD nie oddziałuje bezpośrednio z dwoma klasycznymi receptorami kannabinoidowymi (CB1 i CB2). Zamiast tego wpływa na sygnalizację poprzez receptory CB1 i CB2 pośrednio. To częściowo wyjaśnia, dlaczego, w przeciwieństwie do THC, CBD jest nietoksyczne. Oprócz pośredniego wpływu na receptory CB1 i CB2, CBD może zwiększyć poziom własnych naturalnie wytwarzanych przez organizm kannabinoidów (znanych jako endokannabinoidy) poprzez hamowanie enzymów, które je rozkładają.

Jeszcze bardziej intrygujące: CBD wpływa również na wiele układów receptorów nie-annabinoidów w mózgu, współdziałając z receptorami wrażliwymi na różne leki i neuroprzekaźniki. Należą do nich receptory opioidowe, znane z ich roli w regulacji bólu. Receptory opioidowe są głównym celem farmaceutycznych środków przeciwbólowych i leków nadużywanych, takich jak morfina, heroina i fentanyl. CBD może również wchodzić w interakcje z receptorami dopaminy, które odgrywają kluczową rolę w regulacji wielu aspektów zachowania i poznawania, w tym motywacji i zachowań poszukujących nagrody.

To rodzi intrygującą możliwość, że zdolność CBD do wpływania na receptory opioidowe lub dopaminowe może leżeć u podstaw jej zdolności do tłumienia łaknienia narkotyków i objawów odstawienia, skutków bezpośrednio związanych z leczeniem uzależnienia. Jednak w tym momencie nie możemy powiedzieć na pewno; nadal potrzebne są dalsze badania nad interakcjami CBD z układami opioidowymi i dopaminowymi.

Potencjał terapeutyczny CBD w odniesieniu do uzależnienia rozciąga się również na układ serotoninowy. Badania na zwierzętach wykazały, że CBD bezpośrednio aktywuje wiele receptorów serotoninowych w mózgu. Te interakcje zostały zaangażowane w jego zdolność do zmniejszenia zachowań związanych z poszukiwaniem narkotyków. Wpływ CBD na układ serotoninowy może również stanowić część jego właściwości przeciw lekowych, które zostały solidnie wykazane w badaniach na ludziach i zwierzętach.

CBD i system serotoninowy: ekscytujące możliwości

Zdolność CBD do ukierunkowania określonego receptora serotoniny, receptora serotoniny 1A, jest związana z niezwykłym zakresem możliwości terapeutycznych. Profesor Roger Pertwee, angielski farmakolog znany z badań nad kannabinoidami, rozmawiał o tym aspekcie biologii CBD.

To widoczna zdolność do zwiększenia aktywacji receptorów serotoniny 1A wspiera możliwość wykorzystania jej do łagodzenia zaburzeń, do których należą: uzależnienie od opioidów, ból neuropatyczny, depresja i zaburzenia lękowe, nudności i wymioty (np. z chemioterapii) oraz negatywne objawy schizofrenii„, powiedział. „Jedno wielkie pytanie, na które nie udzielono odpowiedzi, dotyczy tego, jakie jest znaczenie kliniczne i znaczenie każdego z tych potencjalnych zastosowań terapeutycznych CBD„.

CBD: Użyteczność psychiatryczna z farmakologii złożonej?

Zrozumienie neurologicznych skutków CBD to skomplikowany biznes, ze względu na dużą różnorodność receptorów, z którymi wchodzi w interakcje. Ale ta złożoność może być kluczem do jej obietnicy jako środka terapeutycznego. Zaburzenia motywacyjne, takie jak uzależnienie i lęk, same w sobie są bardzo złożone; wynikają one z nie do końca poznanych przyczyn, które obejmują wiele systemów receptorów i sieci neuronowych w mózgu. Złożone, wielocelowe efekty CBD mogą zatem mieć kluczowe znaczenie dla jej potencjału w zakresie wspomagania leczenia takich zaburzeń. W nadchodzących latach naukowcy będą nadal dążyć do dalszego zrozumienia tej złożoności i odkrycia pełnego zakresu terapeutycznego potencjału CBD.

_______
Nasiona o różnym poziomie zawartości CBD znajdziesz na panpestka.pl
2020-11-12 16:20:00

Dodaj komentarz