joint

Kalifornia nie odnotowała wzrostu zażywania marihuany wśród młodzieży od czasu jej legalizacji

Źródło Zdjęcia: unsplash

Zażywanie marihuany przez osoby dorosłe w Kalifornii przyniosło wiele zmian w stanie. W tym łatwiejszy dostęp do potrzebnych leków i kwitnącą scenę turystyki konopnej. Jednak od początku legalizacji nie zaobserwowano wyraźnego wzrostu używania marihuany przez ludzi młodych.

Niedawno opublikowano badania, które ukazały się w czasopiśmie Addictive Behavior i zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Kalifornijski w San Diego. Dotyczyły zażywania marihuany w grupie 563 osób młodych, w wieku od 18 do 24 lat. Wszyscy mieszkali w Kalifornii w latach tuż przed legalizacją marihuany. Trendy były monitorowane na podstawie ich aktywności w trakcie badania.

Początkowo badanie przeprowadzono z powodu obawy związanej z używaniem marihuany przez nastolatków i „młodych dorosłych”. Badacze napisali, że używanie konopi przez nastolatków jest powodem do niepokoju ze względu na przewlekłe zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem konopi. Także ze względu na obawy dotyczące wzrostu używania wyrobów tytoniowych i nikotynowych w związku z legalizacją

Podjęli się tego zadania, ponieważ żadne inne badania przed ich przeprowadzeniem nie badały tego związku, a także aby sprawdzić, czy częstotliwość używania konopi indyjskich wzrośnie wraz z wprowadzeniem sprzedaży rekreacyjnej. Założyli również, że większa legalizacja marihuany doprowadzi do większej konsumpcji marihuany i nikotyny.

Ustalenia badaczy

Jak wynika z końcowych badań, ich początkowe założenia dotyczące zażywania marihuany nie okazały się słuszne. Przecenilii również, że związek pomiędzy używaniem marihuany i nikotyny będzie dużo bardziej widoczny.

Wbrew naszym oczekiwaniom, częstotliwość używania marihuany nie zmieniła się znacząco po legalizacji i była stabilna w ciągu trzech lat obserwacji” – twierdzą autorzy badania. „Badając używanie marihuany przed i po legalizacji sprzedaży rekreacyjnej w Kalifornii, stwierdziliśmy, że częstotliwość używania nie zmieniła się znacząco„.

Konkretnie, badanie ujawniło, że częstotliwość używania marihuany nie zmieniła się w czasie, nawet w trakcie legalizacji. W badaniu wzięto pod uwagę takie cechy jak rasa, wiek i płeć, aby określić wzorce. Zauważono, że po legalizacji kobiety zaczęły częściej używać marihuany, natomiast wśród młodzieży nie zaobserwowano takiego trendu.

Opublikowane niedawno badania nie wykazały znaczącego wzrostu używania marihuany przez młodzież od czasu jej legalizacji w Kalifornii.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie wykazało, że nie ma dużego związku między dniami używania wśród młodych. Wykryto jednak, że może istnieć związek między zainteresowaniem konopiami indyjskimi a pewnymi grupami demograficznymi, które wcześniej nie używały konopi. Zwłaszcza kobietami i osobami używającymi e-papierosów. Zasugerowano bieżący nadzór nad tymi tendencjami, jak również innymi zauważalnymi trendami związanymi z konopiami indyjskimi. Przyznano, że należy przeprowadzić więcej badań. Mimo wszystko nie znaleziono żadnych istotnych powiązań z zażywaniem marihuany przez młodzież czy używaniem papierosów.

W podsumowaniu badania stwierdzono: „Badając używanie marihuany przed i po legalizacji sprzedaży rekreacyjnej w Kalifornii, stwierdziliśmy, że częstotliwość używania nie zmieniła się znacząco.

Badanie to nie wykazało związku między używaniem marihuany przez młodych, a legalizacją marihuany. Chociaż nadal należy przeprowadzić więcej badań, aby określić powiązania między wiekiem a używaniem marihuany. Jest to jeden z pierwszych kroków w ustalaniu trendów na legalnym rynku.

____
Nasiona konopi indyjskich znajdziesz na panpestka.pl
2021-01-28 16:20:00

Dodaj komentarz