przekroje anatomiczne

Marihuana nie ma negatywnego wpływu na pacjentów po przeszczepie wątroby

Według najnowszych badań osoby, które przeszły przeszczep wątroby, nie muszą się obawiać zażywania marihuany po zabiegu.

Badania, opublikowane w czasopiśmie Clinical Transportation oparto na badaniach 900 pacjentów. Naukowcy zbadali pacjentów zarówno przed, jak i po przeszczepie wątroby. Ostatecznie stwierdzono „brak statystycznych różnic w wynikach pooperacyjnych” między osobami zażywającymi i nie zażywającymi konopi indyjskich. Chociaż badacze zauważyli „znaczące różnice” w innych miejscach między dwiema grupami pacjentów.

Wyniki te mogą pomóc w prowadzeniu przyszłej polityki dotyczącej używania marihuany przez kandydatów do [przeszczepu wątroby], choć wymagane jest potwierdzenie na większych grupach„, napisali naukowcy w podsumowaniu.

Nie jest to pierwsze badanie, które sugeruje, że używanie marihuany nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem w przypadku przeszczepu narządów. W 2009 r. przeprowadzono badanie, w którym stwierdzono, że pacjenci po przeszczepie wątroby „którzy stosowali i nie stosowali marihuany, mieli podobne wskaźniki przeżycia.

W 2019 roku, inne badanie wykazało „[nie]znaczące różnice w powikłaniach oddechowych w szpitalu, reintubacji” u osób zażywających i nie zażywających marihuany, które przeszli przeszczep wątroby.

Ogólnie rzecz biorąc, zażywanie marihuany przed przeszczepem, w przeszłości lub obecnie, nie wydaje się wpływać na wyniki przeszczepu wątroby, chociaż palenie tytoniu pozostaje szkodliwe” – napisano w badaniu opublikowanym przez American Association.

W 2018 r., badanie opublikowane w Clinical Kidney Journal przyniosło podobne wyniki w określaniu, czy użytkownicy konopi powinni być kandydatami do bycia dawcą nerki.

Kolejne badanie wskazuje, że marihuana może nie być szkodliwa dla pacjentów poddawanych przeszczepom organów.

Nie było różnicy w charakterystyce okołooperacyjnej dawcy lub biorcy ani w wynikach pooperacyjnych w oparciu o zażywanie marihuany przez dawcę… Nie było różnic w funkcjonowaniu nerek między grupami [dawców nie używających marihuany] i [dawców używających marihuany] oraz nie było długoterminowej różnicy w funkcji allograftu nerki między grupami [biorców nerek nie zażywających marihuany] i [biorców nerek zażywających marihuanę]” – napisali badacze. „Uwzględnienie osób z historią zażywania marihuany przy pobraniu nerki od żywych dawców mogłoby zwiększyć pulę dawców i przynieść akceptowalne wyniki„.

Przepisy doganiają naukę

Źródło Zdjęcia: unsplash

Badania te stanowią cenną przeciwwagę dla obowiązujących od dawna przepisów, które uniemożliwiały użytkownikom konopi indyjskich otrzymanie potrzebnych im narządów. W 2016 r. Kalifornia uchwaliła prawo, które zabraniało „szpitalom, lekarzom i chirurgom, organizacjom pobierającym narządy” odmowy przeszczepu narządów „wyłącznie na podstawie pozytywnego testu na zażywanie medycznej marihuany przez potencjalnego biorcę, który się kwalifikuje.

Ustawodawcy w Maine zrobili to samo w 2017 roku, uchwalając ustawę, która miała na celu ograniczenie wykluczenia pacjentów medycznej marihuany z kwalifikacji do przeszczepu narządów.

Podczas przeglądu przydatności kwalifikującego się pacjenta do otrzymania przeszczepu, osoba oceniająca możliwość przeszczepu traktuje medyczne użycie marihuany przez kwalifikującego się pacjenta jako odpowiednik dozwolonego użycia wszelkich innych leków stosowanych na z polecenia dostawcy usług medycznych. Lekarz dokonujący oceny transplantacyjnej może uznać kwalifikującego się pacjenta za nieodpowiedniego do otrzymania przeszczepu, jeżeli kwalifikujący się pacjent nie ograniczy medycznego zastosowania marihuany do użycia form przygotowanej marihuany, które nie są palone ani waporyzowane, w tym między innymi do marihuany jadalnej oraz nalewek i maseczek z marihuany” – czytamy w projekcie ustawy.

„Osoba dokonująca oceny transplantacyjnej może wymagać, aby medyczna marihuana używana przez kwalifikującego się pacjenta została zbadana pod kątem skażenia grzybiczego przez instytucję testującą marihuanę. „Osoba oceniająca przeszczep” oznacza osobę odpowiedzialną za określenie przydatności innej osoby do otrzymania przeszczepu.”

_____
Nasiona konopi znajdziesz na panpestka.pl
2021-01-27 16:20:00

Dodaj komentarz