Względy dotyczące zdrowszego spożycia konopi indyjskich

Względy dotyczące zdrowszego spożycia konopi indyjskich

Nowy rok jest nieoficjalnie najlepszym czasem na wyznaczanie celów i zamierzeń na nadchodzący rok. Może to oznaczać częstsze chodzenie na siłownię, jedzenie mniej cukru lub rzucenie palenia. Może to być również punkt wyjścia do rozważenia zdrowszych nawyków konsumpcyjnych marihuany. Oto kilka rzeczy do rozważenia:

Unikać spalania

Podczas gdy palenie marihuany jest najszybszym sposobem odczuwania jej skutków fizycznych, jest ona również najbardziej niebezpieczna dla Twojego zdrowia. To dlatego, że bezpośrednio szkodzi płucom.

M-J Milloy jest pierwszym profesorem Canopy Growth z University of British Columnbia w dziedzinie nauki o marihuanie (stanowisko „arm’ length” finansowane przez tytułowego licencjonowanego producenta). Mówi on, że jeśli chodzi o negatywny wpływ marihuany, to nadal istnieje wiele pytań, które należy zbadać. Ale jedno jest pewne: palenie czegokolwiek, niezależnie od tego, czy jest to tytoń, szisza czy marihuana, nie jest zdrowe.

Dr M-J Milloy

Wdychanie palącej się materii roślinnej nigdy nie jest dobrym pomysłem, czy to z rośliny konopi, czy z rośliny tytoniu.

Wdychanie palącej się materii roślinnej nigdy nie jest dobrym pomysłem, czy to z rośliny konopi, czy z rośliny tytoniowej„, mówi. Uważa się, że ryzyko związane z paleniem konopi jest mniejsze niż ryzyko związane z paleniem tytoniu, ponieważ papierosy zawierają inne substancje chemiczne. Jednak kanadyjskie wytyczne dotyczące niższego ryzyka (ang. Lower Risk Guidelines – CLRG), które zostały stworzone przez kilka organizacji zdrowotnych i skupiają się na używaniu konopi niemedycznych, zalecają używanie innych sposobów konsumpcji, takich jak wapowanie, olejki czy produkty jadalne. Chociaż te metody nie są wolne od ryzyka, nie powodują uszkodzenia płuc.

Jeśli zdecydujesz się na palenie marihuany, wytyczne zalecają, abyś unikał głębokiego wdychania i zbyt długiego trzymania dymu w płucach. W ten sposób zwiększa się ilość toksyn wchłanianych do płuc i organizmu, co może prowadzić do problemów.

Weź pod uwagę zdrowie psychiczne

Innym zaleceniem CLRG jest, aby osoby z osobistą lub rodzinną historią psychozy i/lub nadużywania narkotyków unikały całkowicie konopi indyjskich.

Andra Smith, profesor Uniwersytetu Ottawskiego w School of Psychology, mówi, że dawkowanie, moc i stosunek CBD do THC są ważnymi rzeczami, które należy rozważyć, jeśli istnieją problemy ze zdrowiem psychicznym w przeszłości. Dostępna na rynku marihuana o wysokiej potencji może mieć znaczący wpływ.

Dr Andra Smith

Jeśli jesteś predysponowany do jakiejkolwiek choroby psychicznej, THC jest naprawdę ważne, aby zwrócić na nie uwagę. Im niższe, tym lepiej.

Z większą potencją THC, ryzykujesz więcej lęku i psychozy„, mówi. „Jeśli jesteś predysponowany do jakiejkolwiek choroby psychicznej, THC jest naprawdę ważne, aby zwrócić na nie uwagę. Im niższe, tym lepiej.”

Milloy mówi, że przewlekłe używanie konopi indyjskich, które nie ma na celu pomóc w chorobie, jest zazwyczaj związane z większymi szkodami, takimi jak uzależnienie. Zespół zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich, termin kliniczny używany do opisania szkodliwego używania konopi indyjskich, można scharakteryzować kilkoma czynnikami, w tym: używanie większej ilości konopi indyjskich w celu uzyskania tego samego efektu (a co za tym idzie, rozwinięcie znacznej tolerancji); używanie konopi indyjskich, nawet jeśli używanie ich szkodzi rodzinie, pracy lub życiu społecznemu; niezdolność do ograniczenia lub wyeliminowania używania konopi indyjskich, nawet jeśli chcesz to zrobić.

Na szczęście ten rodzaj zaburzeń nie ma tak wielu fizycznych konsekwencji, jak inne uzależnienia. „Nie ma zbyt wielkiego uzależnienia fizycznego, a odstawienie nie będzie tak poważne, jak ktoś, kto próbuje zrezygnować z opioidów” – mówi Milloy.

Niemniej jednak, jeśli używanie marihuany negatywnie wpływa na inne aspekty Twojego życia, być może nadszedł czas, aby poszukać pomocy u specjalisty ds. zdrowia psychicznego.

Rozważmy terapie alternatywne

Terapie alternatywne, takie jak akupunktura i hipnoterapia, mogą być przydatne dla tych, którzy chcą zająć się problematycznymi nawykami związanymi z konopiami indyjskimi. Nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że te terapie działają w przypadku ukierunkowania na konkretne nawyki związane z konopiami indyjskimi, ale niektórzy uważają je za pomocne.

Darcy Carroll z Poke Community Acupuncture w Vancouver wyjaśnia, że akupunktura może być skutecznie stosowany w celu ukierunkowania problemów uzależnienia ogólnie. W jej klinice, używają protokołu, który może pomóc zabrać około 70% pragnień, mówi, podczas gdy pacjent jest odpowiedzialny za resztę pracy.

Częste leczenie naprawdę pomaga na początku”, mówi. „Jeśli ktoś przechodzi przez jakiś rodzaj odstawienia, naprawdę chcemy pomóc, dopóki te objawy nie ustąpią. Jest tak wiele różnych powodów uzależnienia, że staramy się spotkać z każdym pacjentem tam, gdzie jest„.

Jason Palter, certyfikowany hipnotyzer w Greater Toronto Hypnosis Centre, mówi, że jego praca nie polega na rzucaniu ludziom nawyku, ale na zajęciu się tym, co ich do tego skłania. Rzeczy takie jak stres, toksyczny członek rodziny czy okoliczności życiowe mogą skłonić ludzi do rozkoszowania się niezdrowymi nawykami, w tym marihuaną.

Chociaż Palter nie leczył nikogo specjalnie do używania marihuany, mówi, że jeden z klientów, który przyszedł do niego w sprawie zaburzeń erekcji, wspomniał również, że był ciężkim palaczem zioła. Po wspólnych sesjach, klient powiedział, że zrezygnował z marihuany, ponieważ cieszył się z haju, którego doświadczył z hipnozy lepiej.
Wyniki są różne, każdy klient jest inny, a hipnoza nie jest lekarstwem na wszystko i złapaniem wszystkiego dla wszystkich„, mówi Palter. „Ale pracujemy nad zmianą zachowania, zmianą wzorca i zastąpieniem go czymś bardziej pożądanym.”

2020-08-18 16:20:09

Dodaj komentarz